Category Archives: Kikinda, Serbia

Održana akcija “100 hiljada pesnika za promene” u Kikindi

U subotu 24. 09. 2011. godine u dvorištu Narode biblioteke Jovan Popović u Kikindi održana je akcija 100 HILJADA PESNIKA ZA PROMENE – KIKINDA  u organizaciji Narodne biblioteke „Jovan Popović” iz Kikinde i Banatskog kulturnog centra iz Novog Miloševa. – Preko 50 pesnika … Continue reading

Posted in *UPDATES*, Kikinda, Serbia, Uncategorized | Leave a comment

Kikinda, Serbia

Organizatori akcije „100 000 pesnika za promene“ u Kikindi su Narodna biblioteka „Jovan Popović iz Kikinde i Banatski kulturni centar iz Novog Miloševa. Manifestacija će se održati u Narodnoj biblioteci „Jovan Popović“, 24. septembra 2011. god, sa početkom u 18h.

Pozivamo sve zainteresovane pesnike da svoje pesme i kontakt podatke (adresa, telefon, mejl) pošalju mejlom na adresu pesnicikikinda@gmail.com čime se i prijavljuju za učešće na pesničkom susretu 24. septembra 2011. godine u Biblioteci u Kikindi.Pesme će biti kako budu pristizale objavljene na sajtu: http://100hiljadapesnikazapromenekikinda.blogspot.com/
Molimo pesnike da nas prilikom prijavljivanja i slanja pesme obaveste da li će lično prisustvovati manifestaciji  ili se ukljičuju u akciju samo slanjem pesme.

Tema su društvene, ekološke i političke promene u okruženju i svetu.

Neka poetska reč odjekne širom planete. Treba nam i vaš glas!

The organizers of the action “100 000 Poets for Change” in Kikinda are National Library “Jovan Popovic” from Kikinda and Banat Cultural Centre from Novo Milosevo. The event will take place at National Library “Jovan Popovic”, on the 24th of September 2011, and it will start at 6 p. m.

We invite all poets who are interested in the event to send their poems by email to pesnicikikinda@gmail.com
Poems will be published on website http://100hiljadapesnikazapromenekikinda.blogspot.com/
Topics include social, environmental, and political changes in the environment and the world.

Let the poetic word resound across the globe. We need your voice as well!

Here are some poems of participants of action 100 THOUSAND POETS FOR CHANGE – KIKINDA (Serbia) published on

http://100hiljadapesnikazapromenekikinda.blogspot.com

and translated to English by Vesna Kovrlija.

 

Radovan Vlahović, Novo Miloševo

Forgive and Break Free

Forgive people, planet earth, naive, black worries, the desire for powerful word which you were hiding in your subconsciousness for a long time, thought by the poems of suicidal poets.

The storm will pass, very quickly, it is over. Clean yourself with forgiveness, and liberated and quiet call the angels of joy. They are here, you don`t see them, because petty things, dirty things, stupid things obstruct your view.
Forgive in order to be free, light, almost bodiless, ready to fly.
Among the clouds, hale and tame, through the clear, transparent, bright sky, you will see the wings of your soul. You will be blessed by your own vastness, by the infinity without hidden thoughts about pain, violence and evil.
Forgive everyone in order to be free. This morning, start praying for forgiveness, for liberation of yourself from you as well. Pray for your soul`s wings and pray to start your flight into infinite joy.

(prevod: Vesna Kovrlija)

Radovan Vlahović, Novo Miloševo

Oprosti i oslobodi se

Oprosti ljudima, planeti zemlji, slutnjama crnim,naivnim, želji za moćnom reči što si je podučenpesmama samoubica dugo u podpametikrio.Nepogoda će proći, dok trepneš, prošla je.Očisti se opraštanjem, i oslobođen i tih anđeleradosti prizovi. Oni su tu, ne vidiš ih, od sitneža,prlježa i koještarija.Oprosti da bi se oslobodio, postao lak, gotovobestelesan, spreman za let.Među oblacima, krepak i pitom, kroz nebočisto, prozračno i svetlo spoznaćeš duhovna krila.Omilovaće te vlastito prostranstvo, beskrajoslobođen skrivenih misli o patnji, nasilju i zlu.Oprosti svima da bi se oslobodio. Umoliovog jutra oproštaj za oslobođenje, i od sebe. Dati izrastu duhovna krila i otpočneš let u radostibeskonačnog.

 

 

Gordana Roščić, Kikinda

АSSOCIATION AGREEMENT

An eternal plot:
Blocs imposed blockades:
it is the endless
journeyYou can`t go neither left,
nor right
you can only turn around your axis
until your skirt makes
a round circle
and your confusing world view
from a merry go round
turns into movie
about assumptionsNonalignment: illusion
Cleverness: soulless mission
Freedom: imaginative mystics
Erotica: good-looking politics
Beauty: leader
Love: winner

Possible outcome:

Love your beloved
towards closeness

(prevod: Vesna Kovrlija)

 

 

Gordana Roščić, Kikinda

UGOVOR O PRIDRUŽIVANJU

Večiti zaplet:
Blokovi nametnuli blokade:
jedan stiska
drugi ne popušta
Ne može se ni levo
ni desno
nego sitno oko svoje ose
sve dok suknja ne napuni
pun krug
a karuselski se zavitlan
pogled na svet
ne pretvori u film
o pretpostavkama
Nesvrstanosti: iluzijo
Pameti: bezdušna misijo
Slobodo: maštava mistiko
Erotiko: zgodna politiko
Lepoto: predvoditeljko
Ljubavi: pobediteljko
Mogući rasplet:
Ljubimo obližnjeg svog
do bliskosti

 

Vesna Kovrlija, Kikinda

The Earth and the Poets

I am so tired and so unspeakably old
I have been bearing about me for centuries, this grief, this disappointment
Your covetousness, vanity, ambitions
Blurred the glow of the sun, the moon,
Your selfishness, greed
Stop the divine flight of birds
You don`t see the fawn`s bashfulness and loveliness
You don`t feel the sweet scent of lime trees in June
Have you ever admired grass weaving, flowers
And asked yourself what they want to say to you
While you were watching their modesty and beauty
Have you ever thought that hills and valleys hold something of your own in them
And sometimes, when your eyes drink in a sky of stars,
Do you see the compassion of my friends,
Because I am loaded with factories, garbage,
And shrouded in smoke, while my sea is boiling and weeping
I can`t condone your wickedness
My dreams are shattered
But I am here, because of the poets
Thousands and thousands of poets are singing about me
They are saying::- Fear no more
Fear no more, we are here!-
And while they are repeating these comforting words,
They are giving all my sorrows to the universe,
Which cries for this huge burden,
Renews, makes a fresh start
Forgives and forgets
But I am still here, because of the poets
fear

Vesna Kovrlija, Kikinda

ZEMLJA I PESNICI

Tako sam umorna i tako neizrecivo stara
Vekovima nosim ovaj bol, razočaranje
Vaša pohlepa, taština, ambicije
Zamutile su sjaj sunca, meseca,
Vaša sebičnost, gramzivost
Zaustavljaju božanski let ptica
Ne vidite plahost i ljupkost laneta
Ne osećate slatki junski miris lipa
Da li ste se ikada divili tkanju trave, cveću
I pitali se šta hoće da vam kažu
Dok ste gledali njihovu skromnost i lepotu
Da li ste ikada pomislili da ste i vi deo brda i dolina
I ponekad, kada vaše oči upijaju nebo puno zvezda,
Da li vidite koliko me moje prijateljice žale
Zato što sam natovarena fabrikama, smećem,
I obavijena dimom, dok moje more ključa i jeca
Ne mogu da vam oprostim vašu zlobu
Moji snovi su razbijeni
Ali, ipak sam tu, zbog pesnika
Hiljade i hiljade pesnika pevaju o meni
Oni kažu: -Nemoj više da se plašiš
Nemoj više da se plašiš, mi smo tu!-
I dok ponavljaju te utešne reči,
Predaju svu moju tugu svemiru,
Koji plače zbog tog ogromnog tereta,
Obnavlja, ponovo započinje,
Oprašta i zaboravlja
Ipak sam tu, zbog pesnika

Suzana Đorđević, Zaječar

***
If you ever are not sure who you are
The seller you meet every morning will tell you
He knows very well what you are looking for and where you are going.If you ever doubt where you were
Look at the net you are entangled in
Ask everyone who is glued in the same way.If you ever forget how to use yourself
Instructions for use
Will be at the least expected places:
Roll the chewing gum in the wrapper and throw it into the garbage can.

If you ever think that you must not do something
Look at the warning on the pack,
black frame
the head that will always mean
for you:
to be or not to be
unlimited expiration date
but
still not threatening enough.

If you ever stop
And you don`t know where to go
Don`t ask-
just go
And you don`t know what that really means
You heard that saying
And why wouldn`t you heal your confusions
With the only thing you can do.

(prevod: Vesna Kovrlija)

Suzana Đorđević, Zaječar

***

Ako ikada nisi siguran ko si
Reći će ti prodavac koga svakog jutra srećeš.
Zna on dobro šta ti tražiš i kuda ideš.
Ako ikada posumnjaš gde si bio
Pogledaj mrežu u kojoj se nalaziš
Pitaj sve koji su ulepljeni na isti način.
Ako ikada ne budeš znao kako samog sebe da koristiš
Uputstvo za upotrebu
Stoji onamo gde najmanje očekuješ:
Smotati žvaku u papirić i baciti u kantu.
Ako ikada pomisliš da nešto ne smeš
Pogledaj upozorenja sa paklice,
crni okvir
glavu koja će za tebe
uvek biti:
biti il’ ne biti
rok upotrebe neograničen
ali
ipak ne dovoljno preteća.
Ako ikada zato staneš
I ne znaš kuda dalje
Ne pitaj –
samo idi.
I ne znaš šta to zapravo znači.
Čuo si da se tako kaže
I zašto onda ne bi zaceljivao nedoumice
Onim čime jedino to možeš.

 

Desanka Ristić, Kikinda

Grey Rainbow

If I change you so much,
that you are not able to recognize yourself
that you are looking for yourself
If you are not quieter and better now
If you see that it`s not you
and that everyone is ruder and more grey
If you somehow drift apart
from your dearest ones
Don`t look for me any more
go the other way
to avoid as soon as possible
wandering
into delusion
If our glances are dishonest,
as if our souls elude
The world will be colorless
Thousands of beautiful creatures
will be forced later
to paint it with its real colors
and to be agonized, while the grey ones exist
and swallow the most wonderful colors in the world
If you are ready to be crazier
If you ask yourself who you have been
until now
where and how you have been hiding
finally, have you been you
if the eyes of the grey ones
have sparks
Look for me, and we will color the world with our colors
and save ourselves
and others
from  grey rainbow

 

Desanka Ristić, Kikinda

SIVA DUGA


Ako te menjam
da se sam ne prepoznaješ
i traziš
Ako nisi sada bolji i tiši
Ako vidiš da ovo ti nisi
i da su svi grublji i sivlji
Ako si s bliskim
nekako tudji
Ne traži me više
idi na drugu stranu
da što pre
ne odlutamo
u obmanu
Ako se gledamo lažno
kao da se duše mimoilaze
Nastaće svet bez boje
Hiljade divnih
to posle moraju
svojim pravim bojama da boje
i muče se dok sivi traju
i najdivnije boje sveta gutaju
Ako si spreman da budeš ludji
Ako se pitaš ko si
do sada bio
iza koga i čega si se krio
da li si uopšte ti to bio
ako i sivima vidiš da oči svetle
iskre
Potraži me da našim bojama obojimo svet
i spasemo sobom sebe
i druge
od sive duge

 

Aleksandra Kovrlija, Kikinda

THE ELEGY DEVOTED TO THE EARTH

People are, constantly, selfishly numbering their troubles endlessly
While you are listening to them patiently and hopelessly
They write elegies describing unrequited love, themselves,
Their pain, feeling blue,
But this elegy is only for you-
Everyone is writing sad poems, and self-centered, too
However, my poem is devoted to violence, to violence against you
Today, I saw a dead bird on the road
Its death made me see again this horror,
It left me to endure humiliation, over and over again-
To watch faces, innumerable, impersonal, coarse, covetous faces,
Who rush every morning to destroy you
Haste, hatred and indifference are jostling down the streets
Crazed women are shopping, peeking into shop windows greedily,
Throwing away papers and bills on the sidewalk
Some men are drinking and smoking in a tavern
Cigarette smoke, trivial conversations
Erase and kill everything, even love is contaminated
By the touch of their dirty fingers
Chimneys and cars are turning the air into smelly haze
Snarling machines, squeaky sirens
Override chirping of birds and children`s laughter
Gardens made of plastic bags bloom on the river banks
The souls of dead swans are floating on grey lakes,
Enclosed by sadness of poets
The sea is bleeding, bringing waste back on the sand
And you are crying over the man,
Who was a long, long time ago,
Clad in beauty and who is now dressed in wrecks
In your tears, I see the universe and despair of your silver companion
You are still spinning noiselessly,
Changed, old, wrapped in a shabby veil,
Your wrinkles, made of concrete roads and towers
Are becoming deeper and deeper, your gowns are worn-out
You are still spinning, persistently and compassionately,
Going nowhere, into the empty future
People are constantly, selfishly numbering their troubles endlessly
While you are listening to them, patiently and hopelessly
They write elegies describing unrequited love, themselves,
Their pain, feeling blue,
But this elegy is only for you-
Everyone is writing sad poems, and self-centered, too
However, my poem is devoted to violence, to violence against you

 

Aleksandra Kovrlija, Kikinda

Elegija posvećena Zemlji

 

Ljudi stalno, sebično nabrajaju svoje jade
Dok ih ti slušaš i polako ostaješ bez nade
Oni pišu elegije oplakujući svoj bol,
Neuzvraćenu ljubav, sebe,
Ali ova elegija je samo za tebe-
Svi pišu tužbalice opsednuti sobom,
A moja pesma je posvećena nasilju, nasilju nad tobom
I danas sam videla mrtvu pticu na putu
Njena smrt mi je ponovo otkrila sav ovaj užas,
Ostavila me da iznova podnosim poniženja-
Da gledam lica, bezbrojna, bezlična, gruba, pohlepna lica,
Koja svakog jutra jurišaju da te unište
Na ulicama se komešaju žurba, mržnja i ravnodušnost
Žene besomučno kupuju, pohlepno zaviruju u izloge,
Bacajući papire i račune na trotoar,
U jednoj kafani, neki muškarci piju i puše
Dim cigareta, beznačajni razgovori,
Brišu i uništavaju sve, čak nam i ljubav zagade
Dodirom svojih prljavih prstiju
Dimnjaci i automobili pretvaraju vazduh u smrdljivu izmaglicu
Mašine koje reže, kreštave sirene,
Nadjačavaju cvrkut ptica i dečiji smeh
Bašte od plastičnih kesa cvetaju na obalama reka,
Duše mrtvih labudova plove po sivim jezerima,
Zagrađenim tugom pesnika
More krvari, izbacujući smeće na pesak
A ti plačeš za čovekom, koji je nekada davno, davno…
Bio odeven u lepotu, a sada je obučen u ruševine
U tvojim suzama, vidim svemir i očaj tvog srebrnog saputnika
I dalje se bešumno okrećeš,
Izmenjena, ostarela, obmotana pohabanim velom,
Tvoje bore, napravljene od betonskih puteva i kula,
Postaju sve dublje, tvoje haljine se cepaju
I dalje se uporno i samilosno okrećeš,
Odlazeći u duboko ništavilo, u praznu budućnost
Ljudi stalno, sebično nabrajaju svoje jade
Dok ih ti slušaš i polako ostaješ bez nade
Oni pišu elegije oplakujući svoj bol,
Neuzvraćenu ljubav, sebe,
Ali ova elegija je samo za tebe-
Svi pišu tužbalice, opsednuti sobom,
A moja pesma je posvećena nasilju, nasilju nad tobom

 

Tamara Ristić, Beograd

ORDER

not thinking
rushing
insolence
dissatisfaction

falling to the ground

absentmindedness

irritability
violence
misunderstanding

falling in the mud

distrust
incapacity
hysteria
dishonesty
decline in the shit

self-destruction

(prevod: Vesna Kovrlija)

 

Tamara Ristić, Beograd

SLED


nerazmišljanje
srljanje
bezobrazluk
nezadovoljstvo
pad na zemlju
rastrojenost
razdražljivost
divljanje
nerazumevanje
pad u blato
nepoverenje
neuračunljivost
histerija
nepoštenje
pad u govna
samouništenje

 

Ivana Stanisavljev, Novi Sad

***
Change the rhythm,
Preserve life in
The real planet !

Ivana Stanisavljev, Novi Sad

***

Promeni ritam ,
Održi u životu
Plavu planetu !

100 HILJADA PESNIKA ZA PROMENE – KIKINDA u Blicu 26. 09. 2011.

Share this!
Posted in Kikinda, Serbia | Leave a comment
/** * The template used to display the footer * * Contains the closing of the id=main div and all content * after. Calls sidebar-footer.php for bottom widgets * */ ?>